projobdoen

پروژه راه اندازی و سئو بلاگ استادبانک

استادبانک، در اسفند سال 1392 تاسیس شد. موسسین استادبانک تیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هستند که در فضای آموزش کشور نیز فعال بوده اند. این تیم براساس نیاز مشتریان، استادبانک را تاسیس کردند و توانستند در مدت کوتاهی، با جلب اعتماد مشتریان، به موفقیت های بزرگی دست یابند. استادبانک سعی می کند با استفاده از دانش روز، فضای آموزش و تدریس خصوصی را در کشور دگرگون کند. استادبانک در کنار توسعه بازار خود، کیفیت خدمات خود را ارتقا می دهد تا رضایت هرچه بیشتر شاگردان و اساتید تامین شود. تیم ProJobDone در این سایت، وظیفه راه اندازی بلاگ، تولید محتوا و سئو تخصصی بر روی کلمات پر جستجو و مرتبط با حوزه کاری استادبانک را بر عهده داشت. یکی از مهم ترین موفقیت های کسب شده در زمان فعالیت و همکاری با تیم استادبانک، دست یافتن به رتبه یک جستجو گوگل در کلماتی مانند "تدریس خصوصی" و "قیمت تدریس خصوصی" بود. فعالیت های دیگری مانند تدوین فیلم و تعیین فرمت تصویری پست ها در شبکه های اجتماعی، از جمله فعالیت های تیم ما در این سایت بوده است.

وبسایت استادبانک

استادبانک